Wat betekent outplacement?

Outplacement komt uit het Engels en betekent zoiets als “externe plaatsing”, “professionele heroriëntatie” of “nieuwe plaatsing”. Outplacement is een vrijwillige dienst die door de werkgever wordt verleend om uittredende werknemers te helpen bij hun professionele heroriëntatie. Hiervoor krijgen ze een professionele adviseur ter beschikking die gespecialiseerd is in het vinden van een nieuwe baan voor de betreffende medewerker. In de regel begeleidt de adviseur de ontslagen werknemer tot hij een nieuwe baan begint of een bedrijf start. Voordelen van outplacement voor de werknemer Omgaan met een ontslag na een lange dienstperiode is voor fot erg moeilijk gebleken. Kennis van sollicitaties en de arbeidsmarkt is niet up-to-date en het is niet zo eenvoudig om je weg te vinden. Dit is waar de adviseur binnenkomt. Hij is het aanspreekpunt voor zorgen en vragen als het gaat om het ontdekken en definiëren van je eigen vaardigheden en sterke punten.

Hij ondersteunt

  • bij het schrijven van de begeleidende brief.
  • bij de voorbereiding op een sollicitatiegesprek.
  • Het vinden van de juiste werkgever voor jou. • om het zelfvertrouwen bij de medewerker terug te winnen.
  • de medewerker die zich aandient.

Het doel is dat de medewerker zijn eigen sterktes en kunnen kent, weet op welke vakgebieden hij op basis van zijn competenties een kans heeft, waar hij vacatures kan vinden en uiteindelijk zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Fasen van outplacement

Inventarisatie en analyse van potentieel

In deze fase krijgt de adviseur inzicht in de professionele en privésituatie van de medewerker. Het is ook belangrijk om erachter te komen waar de medewerker heen wil – wat is zijn toekomstvisie?

Analyse van kwalificaties

De tweede fase van outplacement begeleiding gaat over het bepalen van de sterke en zwakke punten en, indien nodig, de bijscholingsbehoefte van de betrokken medewerker.

Toepassingsstrategie

Nu wordt een zoekprofiel gemaakt en wordt een strategie gedefinieerd.

Aanvraagfase

In de sollicitatiefase wordt het vermogen van de medewerker om zichzelf te presenteren aangescherpt. Er worden sollicitatiedocumenten gemaakt, sollicitatiegesprekken geoefend en netwerken geactiveerd.

Afstuderen

De laatste fase van het outplacementconsult betreft de verdere ontwikkeling van verdere competenties, de daadwerkelijke start van de baan en de inductiefase – daarna eindigt het werk van een outplacementconsulent.