Elektrische boiler

Elektrische Boiler

Een elektrische boiler is een apparaat voor het leveren van warm water. Het bestaat uit een thermisch geïsoleerde warmwatertank met een elektrisch verwarmingselement, meestal een verwarmingsstaaf in het onderste gedeelte. Ontwerpen Elektrische boilers zijn er in verschillende uitvoeringen:

  • Kleine opslag met z. B. 5 tot 10 liter inhoud wordt vaak gebruikt onder fonteinen.
  • Aanzienlijk groter geheugen met z. B. 80 liter is ook voldoende om een ​​badkuip te vullen. Ze kunnen ook worden verwarmd met goedkopere nachtstroom.
  • Nog grotere opslagtanks met meestal enkele honderden of zelfs duizenden liters worden geïnstalleerd in de kelders van een- en meergezinswoningen, vaak in de stookruimte. De verwarming is dan meestal alleen met nachtstroom.

Bivalente verwarming

  • Bivalente verwarming is ook mogelijk, d.w.z. verwarming met twee warmtebronnen, bijvoorbeeld in de volgende configuraties:
  • In de zomer vindt de verwarming plaats via een warmtewisselaar met zonnecollector, maar bij onvoldoende zonnestraling via het elektrische verwarmingselement.
  • In het stookseizoen vindt de verwarming plaats via een warmtewisselaar met ketel, in de zomer wordt deze elektrisch verwarmd om de hoge stand-by verliezen van de ketel te vermijden.

Ecologische en economische aspecten

Zelfs als er nachtelektriciteit wordt gebruikt, is een elektrische boiler niet milieuvriendelijk. Het kan echter een redelijke oplossing zijn voor zeer kleine hoeveelheden water. De standby-verliezen moeten echter zorgvuldig worden geminimaliseerd. Het gebruik van waardevolle elektrische energie voor de productie van lage temperatuurwarmte is vanuit het oogpunt van energie-efficiëntie twijfelachtig. Ook al wordt de elektrische energie opgewekt in een bijzonder efficiënte warmtekrachtcentrale, het verbruik van aardgas (en dus ook de CO2-uitstoot) is ongeveer twee keer zo hoog als bij gebruik van een condensatieketel op gas. Het lage rendement komt ook tot uiting in hogere bedrijfskosten. Het gebruik van goedkope nachtelektriciteit vermindert dit probleem, weliswaar zonder de ecologische nadelen wezenlijk aan te tasten.

1463 / 5000

Übersetzungsergebnisse

De stand-by verliezen van warmwaterboilers zijn aanzienlijk, zelfs bij goede thermische isolatie. Bij centrale elektrische ketels (in de kelder) leidt dit vaak tot een verlies van meer dan een kilowattuur per dag, wat overeenkomt met een vermogen van meer dan 40 W. Indien meerdere decentrale elektrische ketels worden gebruikt, zijn de verliezen zelfs nog groter.

Door een elektrische boiler te vervangen door een opslagtank met aansluiting op een verwarmingswarmtepomp of een speciale warmtepomp voor huishoudelijk water, wordt veel elektrische energie bespaard. Een andere optie is om een ​​elektrische ketel achteraf uit te rusten met een warmtewisselaar en een zonnecollector aan te sluiten. In sommige gevallen kan het gebruik van een elektrische boiler (of in plaats daarvan een doorstroomverwarmer) echter economisch en ecologisch zinvol zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor een handwasbak die te ver verwijderd is van een centraal warmwaterapparaat, zeker als er vaak kleine hoeveelheden worden verwijderd.

Het lage rendement van de elektrische verwarming kan dan ruimschoots worden gecompenseerd door de vermeden leidingverliezen, met name indien door de waterverwarming dichtbij de verbruiker kan worden afgezien van een warmwatercirculatiesysteem. De onderhoudskosten van gedecentraliseerde ketels voor incidentele ontkalking kunnen echter het economische evenwicht onder druk zetten. Als de benodigde hoeveelheid water echter klein is, heeft dit aspect weinig gevolgen.

Een tip

Als je de boiiler laat vervangen is het misschien raadzaam om meteen te schilderen en om te stylen. Nieuwe kleur en meubelen. Schilderen kun je overigens goed door de schilder Eindhoven laten doen.