Ziektekostenverzekering

Ziek

Welke ziektekosten dekt de zorgverzekering?

De dekking van gezondheidsgerelateerde kosten varieert sterk per verzekeraar. Alle zorgverzekeringen bestaan ​​uit twee hoofdcomponenten, namelijk de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Bij een zorgverzekering in Nederland is dit altijd het geval. Wereldwijd is het Nederlandse zorgverzekeringspakket een van de beste verzekeringen die u voor een zorgverzekering kunt afsluiten. Andere landen hebben zeer verschillende structuren om de kosten van gezondheidszorg te dekken. De zorgverzekering in Nederland dekt in principe al veel medische kosten.

Ziektekosten altijd gedekt?

Veel van de kosten die u maakt voor uw gezondheid zijn verzekerd vanuit de basisverzekering. Denk na over de kosten die u in het ziekenhuis maakt. De meeste zorg valt onder de basisverzekering. Zeker als deze kosten verband houden met directe zorg om medische redenen. Als u geen dekking heeft vanuit de basisverzekering, zijn de ingrepen niet direct medisch noodzakelijk. Als u een operatie of therapie wilt die niet direct medisch noodzakelijk is, kan het zijn dat u de kosten moet betalen als u geen aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten. Zelfs met een aanvullende module bij uw verzekering wordt niet altijd gezegd dat u alle kosten vergoed krijgt. Mogelijk krijgt u een deel van de kosten terug. Kijk altijd goed naar de aanvullende modules en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Verplichte zorgverzekering en zorgverzekeringswet

Als inwoner van Nederland bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Het is natuurlijk ook niet aan te raden om de medische kosten te dekken en deze niet zelf te hoeven betalen. Iedereen zou een basisverzekering moeten kunnen krijgen. De huidige zorgverzekering gaat niet na of een verzekeraar u wil opnemen. In het oude systeem was dit soms het geval. Een zorgverzekeraar mocht toelatingseisen stellen en mocht daar aanleiding toe zien zelfs een verzekeringsaanvraag afwijzen. Daarnaast kan een verzekeraar u onder bepaalde voorwaarden accepteren, bijvoorbeeld door een hogere premie in rekening te brengen. Daarnaast kan een aanvullende verzekering ook worden afgewezen. Het is nu heel anders. Iedere inwoner van Nederland moet verzekerd zijn tegen medische kosten. Geen uitzonderingen. Dit staat allemaal beschreven in de Zorgverzekeringswet. Meteen bij de start van het nieuwe systeem. Vanaf dat moment kennen we het verschil tussen zorgverzekeringen en particulieren niet meer. Omdat de staat Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten, is er ook een achtervang afgesproken. Mensen met een lager inkomen kunnen krediet krijgen voor de kosten van een ziektekostenverzekering. Dit is geregeld in de Wet zorgtoeslag. Zo kan de overheid ervoor zorgen dat de basisverzekering voor iedereen in Nederland betaalbaar is.